FOTOGRAF FESTIVAL
JIŘÍ VALOCH
LENKA VÍTKOVÁ
ŠKÁLA
16. 10.—15. 11. 2013

Do Sudkova ateliéru ve dvoře na pražském Újezdě, místa významově zatíženého životem a prací legendárního fotografa Josefa Sudka, společně vstupují dva konceptuální umělci dlouhodobě ohledávající možnosti textu. A nejen textu … V projektu nazvaném Škála se Jiří Valoch (1946) a Lenka Vítková (1975) společně pohybují v neustále se rozšiřujícím vizuálním poli, v prostoru mezi znaky a obrazy. Samotný název výstavy odkazuje k černobílé, potenciálně barevné vizualitě fotografie i k původnímu využití dnešního galerijního prostoru jako ateliéru, jakési laboratoře.

Pro oba umělce pracující in situ s textem, Jiřího Valocha i Lenku Vítkovou, je charakteristické těsné propojení umělecké, kurátorské i teoretické práce, což samo o sobě dost významně rozšiřuje možná interpretační pole vznikajícího dialogu. Text zde proto není jen textem, je součástí větší významové i vizuální množiny. Dotváří podobu místa, jeho pomocí navíc vzniká na tomto místě prostor zcela nový, v jehož rámci je možné uvažovat o fotografii, aniž by ona sama nutně musela být zobrazena. Fotografie je přítomna tím, že je o ní myšleno. Oba texty by mohly stát samy o sobě, vstupují však společně do jistého zavedeného kontextu místa: do Ateliéru Josefa Sudka, dotýkají se jeho obvyklého vidění i čtení … vztahují se proto vědomě právě k vizualitě fotografie. Text zde není popiskou viděného, je činidlem, které viděné vyvolává, svým způsobem určuje. Oba texty nejsou přísně definovány ani ukončeny.

Jeden text dotýká se druhého.

Jiří Valoch jako senzitivní umělec, básník, kurátor, kritik, hudebník, teoretik a sběratel je stále pomyslným pohyblivým bodem v síti aktuálního uvažování o umění. Jako jeden z mála mezi námi je osobou, která se vyskytuje v kontextu, co sám dlouhodobě aktivně utváří a experimentálně i teoreticky rozšiřuje. Není pro mne snadné zaměřit se na pouhý segment jeho tvory a vytrhnout jej z kompaktního celku. Snad proto bych ráda připomněla jeho ranější práce, kdy text prolínal fotografií (či výsekem obrazu obecně). Právě tento moment byl impulsem k výběru místa pro společnou výstavu Škála. Byly to především Valochovy Body poems (Tělové básně: např. Love, 1970, Merde, 1971) i paralelní textové intervence do krajiny (Dream, 1970), jejichž dočasnost a pomíjivost zaznamenal fotoaparát. Fotografie byly v té době černobílé. Text nedoprovázel obraz jako popiska ani návod, byl jeho neoddělitelnou a nosnou součástí. Budu-li hodně metaforická, zde u Sudka přítomný Valochův text opět vstupuje do „těla i krajiny Ateliéru Josefa Sudka“, v průhledu se stává jak obrazem uvnitř, tak součástí zahrady vně. Tři slova podtrhují zenovou náladu místa ve dvoře, kouzlo altánu v zahradě, místa viditelného a skrytého zároveň.

Tři slova jako koan.

K tomu text, který je obrazem i pečetí.

Imprese o schopnosti přiřadit černobílému vidění barvy.

Tón.

Lenka Vítková má obdobně obdivuhodný rozsah i citlivost vnímání a vyjadřování jako Jiří Valoch, byť náleží k jiné, mnohem mladší generaci. Je umělkyní postkonceptuálního kontextu, zbaveného pečlivě deklarovaných hrází a barier mezi médii. Její textové práce stejně jako ty Valochovy nekonkurují obrazům. Naopak. Jako fragmenty vystupují více či méně rytmizované texty a obrazy z neutrálního prostředí (monitor, papír, plátno, zeď). Malba, text, fotografie i zpěv jsou pro Vítkovou možnosti, drobné a velmi nenápadné výzvy, jak napojit okolí na své intimní přemýšlení o umění. Do Sudkova ateliéru jsem Lenku Vítkovou pozvala na základě silného dojmu z výstavy Stály a čekaly v experimentálním prostoru NOD, kdy její texty i obrazy spolu promlouvaly nenápadně a přitom si intenzivně nárokovaly nejen mou pozornost. Nemohu zapomenout ani na její levitující texty/citáty, které jakoby mimochodem vstoupily do nezávislého „monologu na hraně dialogu“ s fotografiemi Aleny Kotzmanové během výstavy Oliva v Martini.

Textová, rytmická a téměř hudební série Rádio sůl (2010), prezentovaná jako soubor devíti černobílých fotografií několikastránkového textového souboru, rozhodla, že právě Lenku Vítkovou spolu s Jiřím Valochem pozvu do Atelieru Josefa Sudka, aby zde v rámci probíhajícího Festivalu Fotograf / Mezi znaky, společně uvažovali o fotografii, obecněji o vizualitě.

Vznikly dva texty.

Katarína Uhlířová
kurátorka výstavy

 

Fotografie z výstavy (4)

Komentáře

PŘIDAT KOMENTÁŘ
Jméno:
Váš komentář:
 | 

CV — Fotograf festival

CV — Jiří Valoch

Narozen 6. 9. 1946 v Brně.

Básník, tvůrce vizuální a konceptuální poezie, fotografické poezie a fotografických konceptů, minimálních akcí a intervencí v přírodním prostředí, konceptuálních kreseb, autorských knih a textových instalací. Od roku 1966 doposud působí rovněž jako teoretik umění, kritik a kurátor.

Studia
1962–1965 Gymnázium v Brně-Husovicích.
19651970 Filozofická fakulta University J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita v Brně), obory        bohemistika, germanistika.

Zastoupení ve veřejných sbírkách
Národní galerie v Praze, Praha, CZ
Moravská galerie v Brně, Brno, CZ
Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc, CZ
Nationalgalerie – Preussischer Kulturbesitz Berlin – Archiv Reichardt (Sammlung Konkrete Poesie sechsiger Jahre), Berlin, D
Städtische Galerie Stuttgart – Archiv Sohm, Stuttgart, D
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, NL
Archive for Small Press & Communication, Antwerpen, B
Museo d´arte moderna Bolzano, Bolzano, I
Herbert Distel´s Museum od Deawers Bern, Zürich, CH
a další …

Samostatné výstavy (výběr od roku 2000 do roku 2006)
2000  - Jiří Valoch. Galerie Die Aktualität des schönen…, Liberec, CZ.
2002 - Trojí koncept. Dalibor Chatrný, Nikos Armutidis, Jiří Valoch. Galerie Malovaný dům, Třebíč, CZ.
2003  - Jiří Valoch. Pro toto místo. Galerie Erasmus, Mělník, CZ.
       - Jiří Valoch. Pouze tři slova /instalace pro Dům umění v Českých Budějovicích/. Dům umění, České Budějovice, CZ.
2004 - Jiří Valoch. Projekty. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Galerie Student, Ostrava, CZ.
2005 - Jiří Valoch. Dvě instalace a několik projektů. Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, Brno, CZ.
2006  - Jiří Valoch. Slova jako slova. Galerie U dobrého pastýře, Brno, CZ.
           - Jiří Valoch. Project. Galerie Jelení, Praha, CZ.
           - Artprojekt / Jiří Valoch. Instalace. Galerie Caesar, Olomouc, CZ.
2006–2007 - Jiří Valoch. Instalace. Národní galerie v Praze – Veletržní palác (respirium), CZ.

Monografické knihy a publikace
1975 - Pavlík, Jan [pseudonym = Valoch, Jiří] – Rossi, Aldo: Jiří Valoch. Poesia visiva. Roma, Beniamino Carucci Ed. 1975.
1995 - Gappmayr, Heinz – Sedláček, Zbyněk – Novák, Ladislav – Knížák, Milan: Jiří Valoch. Ústí nad Labem, Unie výtvarných umělců ústecké oblasti 1995. 
1997 - Schraen, Guy: Jiří Valoch. Bücher. Bremen, Neues Museum Weserburg 1997.
2004 - Lasotová, Dáša: Čtyři z tváří Jiřího Valocha. Ostrava, Ostravská univerzita 2004.

Zpracoval a veškerá data poskytl Ladislav Daněk

 

 

 

 

CV — Lenka Vítková

Narozena 1975 v Českém Krumlově

Studia:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, česká filologie – výtvarná výchova, 1993–1998
Od r. 2010 doktorské studium AVU, Doc. Vladimír Skrepl

Samostatné výstavy:
2005 - Obrazárna, Výstaviště Flora Olomouc
2007 - Sběratelka kostí, Galerie 35m2, Praha
2009 - A řekla:, Galerie Pavilon, Praha,
        - Od A k A, Galerie Školská 28, Praha
2010 - Gravitace, Galerie Ve sklepě, Praha
2011- Rádio sůl, Café Steiner, Brno
        - Průhledná věc, Galerie Na shledanou, Volyně
        - Ať je to cokoli, má to své požadavky, Galerie Kostka/Meetfactory, Praha
2012 - Malá odvážná země, Galerie 207, VŠUP, Praha
2013 - Hra na levou a pravou stranu, Galerie Entrance, Praha

Společné výstavy (výběr):
2008 - Stály a čekaly, až se objeví, Experimentální prostor NoD, Praha, 
        - Oliva v martini, jako host Aleny Kotzmannové v Huntkastner Artworks, Praha
2009 - Something of Myself, Huntkastner Artworks, Praha,
        - Hlava, Karlín Studios, Praha 2010 - Tape it, kurátorka Alice Nikitinová, OUI Gallery, Grenoble
        - U dubu tu budu, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech, Galerie Školská 28, Praha
        - Sebrané úvahy, kurátorka Edith Jeřábková, Galerie Entrance, Praha
2011 - Provazový most, s Pavlem Stercem, Fotograf Gallery, Praha
        - Barvy Colours Farben Colori, s Jiřím Valochem, Galerie Kabinet T., Zlín
2012 - Současná česká malba, kurátor Milan Mikuláštík, Galerie NTK, Praha
        - Nezvaný host, s rtf, kurátoři Helena Blašková a Viktor Čech, Chodovská tvrz, Praha
2013 16–20 000 - Hz, Meetfactory, Praha, kurátoři Daniel Vlček a Miloš Vojtěchovský, Praha
        - Flow, kurátorky Zuzana Blochová a Patricia Talacko, Prague Biennale

Kurátorské projekty:
2006–2010 - 36, prostor pro současné umění v Olomouci
2007 - Lovci lebek, s Edith Jeřábkovou, Galerie Klatovy/Klenová – Pardubice – Regensburg
2009 - Místo a formule, GASKartfest, Kutná Hora
2011 - Za hřbety knih, které jsem nečetla. Studenti Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, Letohrádek Hvězda, Praha
2011 - The Waste Land, Tranzitdisplay, Praha

 

 

KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.